Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Information om ortnamnet Öxnevålsgärdet

Information om Öxnevålsgärdet

Namn

Öxnevålsgärdet

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

gärde

Lokalisering

Kila sn, Näs hd, Värmlands län, Värmland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549061

Information om ortnamnet Öxnevålsbäcken

Information om Öxnevålsbäcken

Namn

Öxnevålsbäcken

Lokaltyp

vattendrag

Specifik lokaltyp

bäck

Lokalisering

Kila sn, Näs hd, Värmlands län, Värmland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549060

Information om ortnamnet Öxnevål

Information om Öxnevål

Namn

Öxnevål

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

by

Lokalisering

Kila sn, Näs hd, Värmlands län, Värmland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549057

Information om ortnamnet Öxneviken

Information om Öxneviken

Namn

Öxneviken

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

vik

Lokalisering

Hammars sn, Sundbo hd, Örebro län, Närke

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549388

Information om ortnamnet Öxnevassen

Information om Öxnevassen

Namn

Öxnevassen

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

vik

Lokalisering

Edsleskogs sn, Tössbo hd, Älvsborgs län, Dalsland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549249

Information om ortnamnet Öxnevass

Information om Öxnevass

Namn

Öxnevass

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

vik

Lokalisering

Edsleskogs sn, Tössbo hd, Älvsborgs län, Dalsland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549248

Information om ortnamnet Öxnevallabäcken

Information om Öxnevallabäcken

Namn

Öxnevallabäcken

Lokaltyp

vattendrag

Specifik lokaltyp

bäck

Lokalisering

Istorps sn, Marks hd, Älvsborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549271

Information om ortnamnet Öxnevallabäcken

Information om Öxnevallabäcken

Namn

Öxnevallabäcken

Lokaltyp

vattendrag

Specifik lokaltyp

bäck

Lokalisering

Öxnevalla sn, Marks hd, Älvsborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549369

Information om ortnamnet Öxnevalla socken

Information om Öxnevalla socken

Namn

Öxnevalla socken

Lokaltyp

område

Specifik lokaltyp

sn

Lokalisering

Öxnevalla sn, Marks hd, Älvsborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549368

Information om ortnamnet Öxnevalla

Information om Öxnevalla

Namn

Öxnevalla

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

by

Lokalisering

Öxnevalla sn, Marks hd, Älvsborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549364

Information om ortnamnet Öxnevalla

Information om Öxnevalla

Namn

Öxnevalla

Lokaltyp

område

Specifik lokaltyp

sn?

Lokalisering

Öxnevalla sn, Marks hd, Älvsborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549365

Information om ortnamnet Öxnetjärnet

Information om Öxnetjärnet

Namn

Öxnetjärnet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

tjärn

Lokalisering

Laxarby sn, Vedbo hd, Älvsborgs län, Dalsland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549278

Information om ortnamnet Öxnetjärnet

Information om Öxnetjärnet

Namn

Öxnetjärnet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

tjärn

Lokalisering

Rännelanda sn, Valbo hd, Älvsborgs län, Dalsland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549310

Information om ortnamnet Öxnetjärn, se Yxnetjärnet

Information om Öxnetjärn, se Yxnetjärnet

Namn

Öxnetjärn, se Yxnetjärnet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

tjärn

Lokalisering

Stavnäs sn, Gillbergs hd, Värmlands län, Värmland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549078

Information om ortnamnet Öxnetjärn

Information om Öxnetjärn

Namn

Öxnetjärn

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

tjärn

Lokalisering

Östervallskogs sn, Nordmarks hd, Värmlands län, Värmland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2549090

Information om ortnamnet Öxnesundet, se Östersundet

Information om Öxnesundet, se Östersundet

Namn

Öxnesundet, se Östersundet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

sund

Lokalisering

Torsö sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2548932

Information om ortnamnet Öxnesundet

Information om Öxnesundet

Namn

Öxnesundet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

sund

Lokalisering

Torsö sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2548931

Information om ortnamnet Öxnesund, se Östersundet

Information om Öxnesund, se Östersundet

Namn

Öxnesund, se Östersundet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

sund

Lokalisering

Hassle sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2548907

Information om ortnamnet Öxnesund, se Östersundet

Information om Öxnesund, se Östersundet

Namn

Öxnesund, se Östersundet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

sund

Lokalisering

Torsö sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2548930

Information om ortnamnet Öxnesund, se Oxnösundet

Information om Öxnesund, se Oxnösundet

Namn

Öxnesund, se Oxnösundet

Lokaltyp

vatten

Specifik lokaltyp

sund

Lokalisering

Torsö sn, Vadsbo hd, Skaraborgs län, Västergötland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2548929

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Abmomårkan

Information om Abmomårkan

Namn

Abmomårkan

Lokaltyp

naturnamn

Specifik lokaltyp

binamn på Staggliden

Lokalisering

Sorsele sn, Lycksele tg, Västerbottens län, Lappland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

3956