Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Information om ortnamnet Fuglasångarn

Information om Fuglasångarn

Namn

Fuglasångarn

Lokaltyp

personbenämning

Specifik lokaltyp

inbyggarbeteckning

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

474421

Information om ortnamnet Furudal

Information om Furudal

Namn

Furudal

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

476774

Information om ortnamnet Furulund

Information om Furulund

Namn

Furulund

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

backstuga

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

476775

Information om ortnamnet Fågelsången

Information om Fågelsången

Namn

Fågelsången

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

dagsverkstorp, nu bostadslägenhet

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

485034

Information om ortnamnet Församlingshemmet

Information om Församlingshemmet

Namn

Församlingshemmet

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

500798

Information om ortnamnet Gamle-Öjdals stuga

Information om Gamle-Öjdals stuga

Namn

Gamle-Öjdals stuga

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

508849

Information om ortnamnet Garngrytan

Information om Garngrytan

Namn

Garngrytan

Lokaltyp

terräng

Specifik lokaltyp

källa

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

517104

Information om ortnamnet Glades stuga

Information om Glades stuga

Namn

Glades stuga

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

backstuga

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

538868

Information om ortnamnet Gubbero

Information om Gubbero

Namn

Gubbero

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

603100

Information om ortnamnet Gullamaden

Information om Gullamaden

Namn

Gullamaden

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

åker

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

608300

Information om ortnamnet Gustavsborg

Information om Gustavsborg

Namn

Gustavsborg

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

hemman

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

618951

Information om ortnamnet Gustavsborg, se Backgården

Information om Gustavsborg, se Backgården

Namn

Gustavsborg, se Backgården

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

gård

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

618952

Information om ortnamnet Gärdestorpet

Information om Gärdestorpet

Namn

Gärdestorpet

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

torp

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

636618

Information om ortnamnet Gärdestorpet, se Gärdet

Information om Gärdestorpet, se Gärdet

Namn

Gärdestorpet, se Gärdet

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

636619

Information om ortnamnet Gärdet

Information om Gärdet

Namn

Gärdet

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

dagsverkstorp, nu jordbrukslht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

636620

Information om ortnamnet Habardhathorph, se Habboltorp

Information om Habardhathorph, se Habboltorp

Namn

Habardhathorph, se Habboltorp

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

gd

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

649022

Information om ortnamnet Habboltorpa

Information om Habboltorpa

Namn

Habboltorpa

Lokaltyp

naturnamn

Specifik lokaltyp

spänge, gränsmärke (?)

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

649025

Information om ortnamnet Habboltorps spänge

Information om Habboltorps spänge

Namn

Habboltorps spänge

Lokaltyp

anläggning

Specifik lokaltyp

spång

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

649026

Information om ortnamnet Haboltorp

Information om Haboltorp

Namn

Haboltorp

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

enstakahemman

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

649028

Information om ortnamnet Hagen

Information om Hagen

Namn

Hagen

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lägenhet

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58,199451 Longitud 13,885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

659649

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Abburmyr

Information om Abburmyr

Namn

Abburmyr

Lokaltyp

terräng

Specifik lokaltyp

myr

Lokalisering

Fårö sn, Gotlands län n. hd, Gotlands län, Gotland

Koordinater

Latitud 57,915838 Longitud 19,133377 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2599