Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Information om ortnamnet Ekedalen

Information om Ekedalen

Namn

Ekedalen

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

f.d. järnvägsstation, stationssamhälle

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

364661

Information om ortnamnet Ekedalens mejeri

Information om Ekedalens mejeri

Namn

Ekedalens mejeri

Lokaltyp

anläggning

Specifik lokaltyp

mejeri

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

364662

Information om ortnamnet Ekedalsmejeriet

Information om Ekedalsmejeriet

Namn

Ekedalsmejeriet

Lokaltyp

anläggning

Specifik lokaltyp

mejeri

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

364663

Information om ortnamnet Ekedalsvägen

Information om Ekedalsvägen

Namn

Ekedalsvägen

Lokaltyp

naturnamn

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

364664

Information om ortnamnet Ekelund

Information om Ekelund

Namn

Ekelund

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

364665

Information om ortnamnet Ekåsa backe

Information om Ekåsa backe

Namn

Ekåsa backe

Lokaltyp

terräng

Specifik lokaltyp

ås

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

373127

Information om ortnamnet Ekåsa vad

Information om Ekåsa vad

Namn

Ekåsa vad

Lokaltyp

terräng

Specifik lokaltyp

vad

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

373128

Information om ortnamnet Ekåsarn

Information om Ekåsarn

Namn

Ekåsarn

Lokaltyp

personbenämning

Specifik lokaltyp

inbyggarbeteckning

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

373129

Information om ortnamnet Ekåsen

Information om Ekåsen

Namn

Ekåsen

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

enstakahemman, nu öde

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

373130

Information om ortnamnet Ekåsen

Information om Ekåsen

Namn

Ekåsen

Lokaltyp

anläggning

Specifik lokaltyp

triangelpunkt

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

373131

Information om ortnamnet Elfstorp, se Älvstorp

Information om Elfstorp, se Älvstorp

Namn

Elfstorp, se Älvstorp

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

by

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

376017

Information om ortnamnet Espelundsgärdet

Information om Espelundsgärdet

Namn

Espelundsgärdet

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

åker

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

395809

Information om ortnamnet Falles gård

Information om Falles gård

Namn

Falles gård

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

bebyggelse

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

403396

Information om ortnamnet Fattighuset

Information om Fattighuset

Namn

Fattighuset

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

409072

Information om ortnamnet Fattighuset, Gamla

Information om Fattighuset, Gamla

Namn

Fattighuset, Gamla

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

fattighus

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

409073

Information om ortnamnet Fattigjorden

Information om Fattigjorden

Namn

Fattigjorden

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

jordområde

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

409074

Information om ortnamnet Fattigmagasinet

Information om Fattigmagasinet

Namn

Fattigmagasinet

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

magasinsbyggnad

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

409075

Information om ortnamnet Fattigstugan

Information om Fattigstugan

Namn

Fattigstugan

Lokaltyp

bebyggelsenamn

Specifik lokaltyp

fattighus

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

409076

Information om ortnamnet Fredrikdsal

Information om Fredrikdsal

Namn

Fredrikdsal

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

467623

Information om ortnamnet Fridhem

Information om Fridhem

Namn

Fridhem

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

lht

Lokalisering

Acklinga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län, Västergötland

Koordinater

Latitud 58.199451 Longitud 13.885521 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

461884

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Vallen

Information om Vallen

Namn

Vallen

Lokaltyp

bebyggelse

Specifik lokaltyp

torp

Lokalisering

Abilds sn, Årstads hd, Hallands län, Halland

Koordinater

Latitud 56,938683 Longitud 12,719189 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2338089