Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Abose eng

Information om Abose eng

Namn

Abose eng

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

f. äng

Lokalisering

Västerstads sn, Färs hd, Malmöhus län, Skåne

Språk

svenska

Id för ortnamnet

5584