Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Abilds åker

Information om Abilds åker

Namn

Abilds åker

Lokaltyp

ägomark

Specifik lokaltyp

åker

Lokalisering

Eftra sn, Årstads hd, Hallands län, Halland

Språk

svenska

Id för ortnamnet

2724