Ikon för Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Valt ortnamn

Information om ortnamnet Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Lokaltyp

anläggning

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Koordinater

Latitud 59,306148 Longitud 17,994788 (Socken)

Språk

svenska

Id för ortnamnet

20632

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Litteraturhänvisningar

Id för arkivposten

2074185

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Litteraturhänvisningar

Id för arkivposten

2074185

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

widh almænigzgatwna

Beläggsår

1425-03-12

Specifik lokaltyp

förr gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074174

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

widh almænigzgatwna

Beläggsår

1425-03-12

Specifik lokaltyp

förr gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074174

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

pa almenningx ghatw, wiidh Almeningx gatan, fore Almenningx gatune, vidh almenningx gatwne

Beläggsår

1476, övriga beläggsår: 1477-11-15, 1480-02-26, 1482-12-16,

Specifik lokaltyp

förr gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074175

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

pa almenningx ghatw, wiidh Almeningx gatan, fore Almenningx gatune, vidh almenningx gatwne

Beläggsår

1476, övriga beläggsår: 1477-11-15, 1480-02-26, 1482-12-16,

Specifik lokaltyp

förr gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074175

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

wtmz almenninges gatune

Beläggsår

1484-03-13

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074167

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

wtmz almenninges gatune

Beläggsår

1484-03-13

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074167

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

Almeniiṉgz gatun, Almenniṉgz gatun

Beläggsår

1547, övriga beläggsår: 1548

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074182

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

Almeniiṉgz gatun, Almenniṉgz gatun

Beläggsår

1547, övriga beläggsår: 1548

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074182

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

Almeningz gatu̱n, Almeningzgatun, Almenningz gatuṉ

Beläggsår

1554, övriga beläggsår: 1565

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074183

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

Almeningz gatu̱n, Almeningzgatun, Almenningz gatuṉ

Beläggsår

1554, övriga beläggsår: 1565

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074183

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

widh Almenningz gate̱ṉ, emillen både almannegaterne

Beläggsår

1573-04-28, övriga beläggsår: 1575-09-17

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074171

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

widh Almenningz gate̱ṉ, emillen både almannegaterne

Beläggsår

1573-04-28, övriga beläggsår: 1575-09-17

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074171

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

vppe widh Almannegaten, ifrå Almannegaten

Beläggsår

1576-03-21

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Kommentar

kopia

Id för arkivposten

2074172

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

vppe widh Almannegaten, ifrå Almannegaten

Beläggsår

1576-03-21

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Kommentar

kopia

Id för arkivposten

2074172

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

vp vth me̱ḏ Almeningzgaten, vth me̱ḏ Almenningzgaten

Beläggsår

1576-11-05, övriga beläggsår: 1577-10-30

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074173

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Belägg

vp vth me̱ḏ Almeningzgaten, vth me̱ḏ Almenningzgaten

Beläggsår

1576-11-05, övriga beläggsår: 1577-10-30

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074173

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

vd medh almeningz gathen, til Almenningzgatenn, til Almenningzgatenn

Beläggsår

1596-07-19, övriga beläggsår: 1597-08-29

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074163

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

vd medh almeningz gathen, til Almenningzgatenn, til Almenningzgatenn

Beläggsår

1596-07-19, övriga beläggsår: 1597-08-29

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074163

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

vd medh store almenningz gatenn, ifrånn store almenningzgateṉ

Beläggsår

1597-11-14

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074164

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

vd medh store almenningz gatenn, ifrånn store almenningzgateṉ

Beläggsår

1597-11-14

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074164

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

ifrånn allmänningzgatunn

Beläggsår

1600-11-22

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074165

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten *Allmänningsgatan

Information om *Allmänningsgatan

Namn

*Allmänningsgatan

Belägg

ifrånn allmänningzgatunn

Beläggsår

1600-11-22

Specifik lokaltyp

f. gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074165

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten *Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Beläggsår

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074184

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan

Information om arkivposten Allmänningsgatan

Information om Allmänningsgatan

Namn

Allmänningsgatan

Beläggsår

Specifik lokaltyp

gata

Lokalisering

Stockholms stad, Stockholms län, Uppland

Informationstyp

Belägg

Id för arkivposten

2074184

Arkivkort

Bild på arkivkortet för arkivposten Allmänningsgatan